Zoeken:
Home
GO! Informatie
Melden
PBM+VGWM handhaving
Toolboxen
Pas scanner
Update in de keet
Bij nood & ongevallen

Ontvang dit document per e-mail.

E-mailadress:

    
09 Specifieke werkzaamheden
 > Veilig werken op een steiger
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Indien het nodig is verander ik de steiger zelf .
  • Ik waarschuw direct mijn leidinggevende  wanneer ik gebreken aan een steiger zie.
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid op een steiger.

Veilige steiger
Wat is hier allemaal mis?
Wat is hier het risico?