Zoeken:
Home
GO! Informatie
Melden
PBM+VGWM handhaving
Toolboxen
Pas scanner
Update in de keet
Bij nood & ongevallen

Ontvang dit document per e-mail.

E-mailadress:

    
02 Inrichting Arbeidsplaatsen
 > Looproutes vrijhouden (Pools)
Dyskusja > Omów to ze swoimi kolegami
  • Co idzie dobrze na naszym projekcie a co należałoby jeszcze ulepszyć? Pomyśl tu o drogach komunikacyjnych, powierzchni magazynowania, schodach( wieżach) itp;
  • Czy materiały, które teraz leżą na placu budowy są nam potrzebne?
  • Może to może być lepiej?
Nie blokować dróg pieszych

Poniższe zdjęcia pochodzą z ostatnich wizyt doradczych bezpieczeństwa

Materiał zbrojeniowy leży na drodze ruchu pieszego. Biorąc pod uwagę położenie drążka występuje ryzyko poniesienia urazu. Rada: - Ułóż materiał tak, aby było więcej miejsca na poruszanie się wzdłuż elementu szalunku.. Akcja: -materiał został natychmiast przeniesiony przez kierownika, aby zapobiec wystąpienia urazu przez znajdujący się drążek

Na drodze ruchu pieszego oraz miejscu pracy cieśli znajduje się/został zmagazynowany materiał zbrojeniowy.. Przeszkody te powodują zagrożenie potknięcia się i możliwość upadku..

Jak widać otwór nie został odpowiednio zabezpieczony/przykryty. Istnieje ryzyko wpadnięcia w otwór. Akcja: pracownik przystąpił natychmiast do akcji i otwór został w należyty sposób przykryty.