Zoeken:
Home
GO! Informatie
Melden
PBM+VGWM handhaving
Toolboxen
Pas scanner
Update in de keet
Bij nood & ongevallen

Ontvang dit document per e-mail.

E-mailadress:

    
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Kijk naar de afbeeldingen 3,4 en 5 en beantwoord de vragen.

05 Arbeidsmiddelen
 > Haakse slijpmachine
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de haakse slijpmachine en slijpschijven:

Bij Heijmans maken we veel gebruik van de volgende soorten schijven

 • Doorslijpschijven;
 • Afbraamschijven;
 • Constructieschijven.
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Rondvliegende deeltjes van het werkstuk en/of de slijpschijf;
 • Spatten van de schijf als gevolg van veroudering;
 • Aanraking van de slijpschijf;
 • Uit elkaar springen van de slijpschijf;
 • Brand door ontsteking van brandbare stoffen;
 • Kans op gehoorschade;
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Gebruik de juiste slijpschijf;
 • Gebruik geen schijven waarvan de gebruiksdatum is verlopen. Deze datum (jaartal) staat in de stalen ring van de schijf (zie afbeelding 2);
 • Gebruik altijd de beschermkap (dit is verplicht);
 • Raadpleeg altijd de handleiding van de slijper;
 • Controleer het toerental van de slijpschijf en de machine voor gebruik. Het toerental van de slijpmachine mag nooit groter zijn dan het getal dat op de slijpschijf staat;
 • Zorg dat het werkstuk goed vast staat;
 • Leg de slijpmachine niet weg met draaiende schijf;
 • Gebruik een haakse slijper met een remsysteem;
 • Gebruik bij voorkeur geen haakse slijper met een vastzetvoorziening (Bij deze voorziening blijft de schijf gewoon draaien);
 • Slijp nooit in de nabijheid van brandbare stoffen;
 • Haal altijd de stekker eruit bij het wisselen van schijven.

Gebruik de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag een nauw sluitende veiligheidsbril;
 • Draag een volgelaatscherm;
 • Gehoorbescherming;
 • Adembescherming, indien er schadelijke stoffen en dampen vrijkomen;
 • Bij voorkeur passende handschoenen dragen (haakse slijper is voorzien van beschermkap);
 • Draag brandvertragende kleding.
1. Werken met een haakse slijpmachine
2. De slijpschijf is verlopen in 2008