Zoeken:
Home
GO! Informatie
Melden
PBM+VGWM handhaving
Toolboxen
Pas scanner
Update in de keet
Bij nood & ongevallen

Ontvang dit document per e-mail.

E-mailadress:

    
03 Bedrijfshulpverlening
 > Brand,- en brandpreventie
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Ik vind het niet belangrijk om te weten waar de vluchtroutes zijn  De BHV'er zal mij die wel wijzen; .
 2. Ik werk altijd op een veilige manier, zodat er geen brand kan ontstaan.
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting gaan we het hebben over:

 • brandgevaar;
 • de veiligheidsmaatregelen, en;
 • wat je moet doen in geval van een brand.

Een brand kan het gemakkelijkst bestreden worden door de vijf basiselementen van de "brand-driehoek" in gedachten te houden:

 1. Brandstof
 2. Temperatuur
 3. Zuurstof
 4. Mengverhouding
 5. Ontstekingstemperatuur
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij verschillende werkzaamheden bestaat het gevaar op het onstaan van brand. Een aantal van deze risicovolle werkzaamheden zijn:

 • Lassen;
 • Slijpen;
 • Solderen;
 • Zagen (b.v. een bouwcirkelzaagmachine in de zaagloods).


Maatregelen > Wat moet je doen?

Preventieve maatregelen:

 • Zorg dat je de hoogte bent van de informatie op de Alarmkaart;
 • Wie de BHV'ers zijn;
 • Wat het ontruimingssignaal is;
 • Waar de verzamelplaats is.

Wat te doen bij brand:

Bij brand is het noodzakelijk dat je de juiste maatregelen neemt:

 • Schakel altijd een BHV'er in (BHV-ers zijn herkenbaar aan de BHV- sticker op de helm en staan vermeld op de Alarmkaart);
 • Probeer de brand, naar gelang de omvang, deze zelf te blussen;
 • Als je de brand niet zelf kunt blussen, alarmeer direct de hulpdiensten: Bel: 112;
 • Meld je naam;
 • Geef de plaats aan van de brand;
 • Aard van de brand (explosie, uitslaande brand);
 • Of er gewonden zijn.

Taak van de BHV'er:

 • Denk altijd eerst aan je eigen veiligheid;
 • Waarschuw personen die gevaar lopen en help zo nodig deze in veiligheid te brengen;
 • Vang de hulpdiensten op en begeleid deze naar de brand;
 • Volg de aangegeven veilige vluchtroutes.