Zoeken:
Home
GO! Informatie
Melden
PBM+VGWM handhaving
Toolboxen
Pas scanner
Update in de keet
Bij nood & ongevallen

Ontvang dit document per e-mail.

E-mailadress:

    
15 Groene leefomgeving
 > Bomen ontwerp
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  1. Regelmatig zijn er vragen over boomsoort, boomgrootte, boomhoogte, en kroondiameter. Hoe zit dat nou precies?
  2. In het ontwerp wordt er te weinig rekening gehouden met kabels en leidingen. Zijn er conflicten tussen boomwortels en ondergrondse infra?