Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik gebruik mijn smartphone op mijn werk alleen voor de GO!App
 • Voor privé zaken bel ik alleen in de pauze
 • In de auto maak ik geen gebruik van mijn (smart)phone (appen, bellen, sms etc.)
 • Als ik mijn (smart)phone gebruik, sta of zit ik altijd op een veilige plek
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Bewust mobiel bellen
Introductie

De voordelen van de intrede van de smartphone zijn ons algemeen bekend. We kunnen eigenlijk niet meer zonder. Eén van de voordelen is dat we op elk moment van de (werk-)dag bereikbaar zijn. Het wordt bijna ook verwacht dat iedereen over een “mobieltje” beschikt. We bellen, appe dan ook overal zelfs in de cabines van machines en op de bouwlocatie. Echter er kleven ook nadelen aan het gebruik van de smartphone.

Het gebruik van de smartphone tijdens het rijden en tijdens het werk is gevaarlijk. Tijdens het rijden en werken met machines moeten we niet afgeleid worden. Dit leidt namelijk tot gevaarlijke situaties die de veiligheid van jezelf, je collega’s en de omgeving (derden ) in gevaar brengen.

Wanneer is het gebruik van een smartphone/telefoon op een bouwplaats toegestaan?

 • Voor het melden van ongevallen en calamiteiten aan de eerstverantwoordelijke en voor het inschakelen van hulpdiensten
 • Voor het melden van storingen aan machines of materieel die de voortgang van het productieproces belemmeren
 • Voor het afroepen of bestellen van materialen of grondstoffen welke op locatie verwerkt worden ( bv. leveringen van wapening, cement en beton e.d.)
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Je bent afgeleid door het gebruik van de smartphone en daardoor onvoldoende bewust bezig bent om het materieel bedienen
 • Gevaarlijke situaties kunnen ontstaan tijdens het bellen. Denk aan: in de buurt van materieel bellen
 • Tijdens telefoneren kun je in de gevarenzone terecht komen (wandelend telefoneren)
 • Als je een medewerker belt die in de uitvoering werkt kan hij/zij worden afgeleid door je telefoontje
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Sta stil bij het voeren van gesprekken om vallen en struikelen te voorkomen
 • Bel vanaf een veilige plek
 • Bedien geen machines tijdens het bellen of gebruik van de smartphone 
 • Houd het gesprek kort
 • Vraag aan de persoon die je belt of het veilig is dat je hem belt
 • Voer alleen zakelijke gesprekken (bv. voor het afroepen van materialen, het melden van storingen of incidenten en ongevallen)
 • Voer privé gesprekken in de ingelaste rust en schafttijden
 • Het is verboden om je (smart)phone in je hand te hebben tijdens het rijden

Wanneer dient uw mobiele telefoon uit te staan;

 • Tijdens risicovolle werkzaamheden ( hijswerk, werken op hoogte, enz ) en situaties waarbij je jezelf, anderen en mogelijk je omgeving in gevaar kan brengen
 • Indien de regels van de opdrachtgever het gebruik van mobiele telefoons verbieden.
 • In een omgeving waar je met je mobiele telefoon de elektronische apparatuur kan ontregelen.
 • In een explosieve omgeving, bijvoorbeeld chemische leidingen, besloten ruimte, enz.
Tips > Voor meer informatie

Bekijk dit filmpje!

Kijk ernaar en bedenk na het zien van deze (soms lachwekkende beelden) of jij jezelf of anderen hierin herkent.

Indien film niet zichtbaar is gebruik deze link: https://youtu.be/h5lkvQSJiZ4


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.