GO! informatie

Programma & doelstellingen

Veiligheid is meer dan het naleven van de regels. Het gaat om bewustzijn en gedrag; Je verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat jij en je collega’s veilig werken. Niemand wil een ongeval en iedereen heeft een rol in veiligheid. Daarom is Heijmans in 2013 gestart met het veiligheidsprogramma GO! (‘Géén Ongevallen’). Het programma legt de komende jaren de focus op de volgende thema’s:

 • GO! als onderdeel van onze Heijmans identiteit.
 • Ontwikkeling van proactief veiligheidsleiderschap.
 • GO! (momenten) opgenomen in onze standaard werkwijze.
 • Stakeholders verbinden aan onze GO! ambities (tweezijdig).

De doelstellingen GO! 2020-2023 zijn:

 1. Een proactieve veiligheidscultuur (VL trede 4 Heijmans concern).
 2. Veiligheid zit in het DNA van iedere medewerker.
 3. We gaan voor geen ongevallen op onze bouwplaatsen en verminderen ieder jaar het aantal ongevallen met ≥20% t.o.v. het jaar daarvoor.
 4. Wat betreft veiligheid zijn wij vooruitstrevend en toonaangevend.
BIG 6

Er gebeuren regelmatig ongevallen en daar willen we van af! Er zijn 6 type ongevallen die voor 80% van al onze ongevallen zorgen, dat is onze BIG 6:

 1. STRUIKELEN

 2. VALLEN

 3. VALLENDE VOORWERPEN

 4. STOTEN TEGEN DINGEN DIE UITSTEKEN

 5. KLEM RAKEN

 6. GERAAKT WORDEN DOOR RONDVLIEGENDE DINGEN

GO! APP

En doet zich een onveilige situatie voor, dan kan deze gemeld worden met de GO! App. Iedereen met een smartphone kan met deze App onveilige situaties vastleggen en doorgeven. Zonder rompslomp met papieren en formulieren, zodat er meer tijd over blijft om in te grijpen en ongevallen te voorkomen. Op deze manier kunnen we van ongevallen en onveilige situaties leren, zodat deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daarnaast kan je op de GO! APP ook toolboxen terug vinden, het VGWM handboek en PBM beleid doorbladeren en in de toekomst ook trainingen en projectintroductie doorlopen.

GO! Coach

GO! Coaches zijn mannen uit de uitvoering die ons helpen het veiligheidsbewustzijn te verhogen. Dit doen zij door je te helpen het gesprek aan te gaan over veiligheid; nieuwe veiligheidsissues aan te kaarten en onder de aandacht te brengen; en acties uit te zetten die een bijdrage leveren aan de verhoging van de veiligheid van ons werk. Spreek hem gerust aan als je een GO! Coach ziet, of vraag een van de uitvoerders hoe je de GO! Coach kan bereiken.

Samenwerking

De introductie van de houding- en gedragsregels, de APP en de GO! Coach zijn enkele voorbeelden van de vele acties die we hebben genomen om te komen tot een veiliger Heijmans. Maar we gaan nog verder. We werken hard aan het verbeteren van de veiligheid in de ontwerpfase van een project. En brengen onze veilgheidsdoelstellingen onder de aandacht bij onze leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers. Want veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Download de GO! app

Klik hier om de gratis GO! APP te installeren!