Zoeken:
Home
GO! Informatie
Melden
PBM+VGWM handhaving
Toolboxen
Pas scanner
Update in de keet
Bij nood & ongevallen

GO! Informatie

Veiligheid voorop

Binnen Heijmans is veiligheid een absolute must, want werken in de bouw brengt risico’s met zich mee. Het is vanzelfsprekend dat al onze uitvoerende bedrijfsonderdelen VCA gecertificeerd zijn.

Maar veiligheid is meer dan het naleven van de regels. Het gaat om bewustzijn en gedrag: je verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat jij en je collega’s onder veilige omstandigheden werken. Want niemand wil een ongeval.

Daarom is Heijmans in 2013 gestart met het veiligheidsprogramma GO! (‘Géén Ongevallen’).
Het programma rust op de volgende pijlers:

 • Verandering van houding en gedrag op het gebied van veiligheid.
 • Het bereiken van een eenduidig en uniform veiligheidsniveau en –beeld.
 • Samenwerking aan veiligheid in de keten, van opdrachtgever tot onderaannemer en van aanbesteding tot uitvoering.

Met als doel:
 • Geen ongevallen met dodelijke afloop of blijvend letsel
 • Veiligste bouwbedrijf van Nederland in 2020 (IF < 1)
 • Veiligheidsbewustzijn Heijmans naar proactief niveau
 • Duurzame cultuurverandering veiligheid Heijmans

BIG 6

Er gebeuren regelmatig ongevallen en daar willen we van af! Er zijn 6 type ongevallen die voor 80% van al onze ongevallen zorgen, dat is onze BIG 6:

 1. STRUIKELEN

 2. VALLEN

 3. VALLENDE VOORWERPEN

 4. STOTEN TEGEN DINGEN DIE UITSTEKEN

 5. KLEM RAKEN

 6. GERAAKT WORDEN DOOR RONDVLIEGENDE DINGEN

Houding en gedrag

Misschien vanzelfsprekend, maar veiliger werken begint bij jezelf. Daarom wordt van alle medewerkers verwacht dat zij zich houden aan de volgende 6 houding- en gedragsregels. Of je nu werkt op een bouwplaats of op kantoor:

DE 6 GO (GEEN ONGEVALLEN) HOUDING EN GEDRAG REGELS

 • Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen en andermans veiligheid
 • Ik neem direct actie bij een onveilige situatie
 • Ik spreek mijn collega’s aan op veilig werken
 • Ik waardeer dat collega’s mij aanspreken op onveilig werken
 • Ik meld onveilige situaties zodat collega’s daarvan kunnen leren
 • Ik bespreek veiligheidsdilemma’s met mijn leidinggevende

GO! APP

En doet zich een onveilige situatie voor, dan kan deze gemeld worden met de GO! App. Iedereen met een smartphone kan met deze App onveilige situaties vastleggen en doorgeven. Zonder rompslomp met papieren en formulieren, zodat er meer tijd over blijft om in te grijpen en ongevallen te voorkomen. Op deze manier kunnen we van ongevallen en onveilige situaties leren, zodat deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daarnaast kan je op de GO! APP ook toolboxen terug vinden, het VGWM handboek en PBM beleid doorbladeren en in de toekomst ook trainingen en projectintroductie doorlopen.

GO! Coach

GO! Coaches zijn mannen uit de uitvoering die ons helpen het veiligheidsbewustzijn te verhogen. Dit doen zij door je te helpen het gesprek aan te gaan over veiligheid; nieuwe veiligheidsissues aan te kaarten en onder de aandacht te brengen; en acties uit te zetten die een bijdrage leveren aan de verhoging van de veiligheid van ons werk. Spreek hem gerust aan als je een GO! Coach ziet, of vraag een van de uitvoerders hoe je de GO! Coach kan bereiken.

Samenwerking

De introductie van de houding- en gedragsregels, de APP en de GO! Coach zijn enkele voorbeelden van de vele acties die we hebben genomen om te komen tot een veiliger Heijmans. Maar we gaan nog verder. We werken hard aan het verbeteren van de veiligheid in de ontwerpfase van een project. En brengen onze veilgheidsdoelstellingen onder de aandacht bij onze leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers. Want veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid