Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik krijg altijd instructie voordat ik begin met het aanslaan van kanaalplaten
 • Het is mij bekend waar ik de klem moet aanslaan bij sparingen
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Aanslaan kanaalplaten
Introductie

Uit incidenten onderzoek is gebleken dat voor de start van kanaalplaten leggen onvoldoende instructie word gegeven aan de medewerkers. Hierdoor zijn ze niet op de hoogte van de risico's.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • breken/bezwijken van de last
 • bezwijken van de klem
 • vallen van last uit de klem
 • beknelling
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • neem de verwerkingsinstructie door met de ploeg
 • controleer dat de klem geschikt is voor het hijsen van deze kanaalplaat (doormiddel hijsinstructie leverancier)
 • contoleer of de klem gekeurd is
 • controleer op beschadiging van klem
 • controleer sponning in plaat op beschadiging 
 • controleer bevestigingspunt uitvalbeveiliging
 • breng uitvalketting strak aan met behulp van haak (niet onder de last gaan staan)
 • roteer (draai) de plaat niet meer na het aanpikken
 • houd ruim afstand bij het eerste moment van hijsen
 • houd de te hijsen kanaalplaat in het oog