09 Specifieke werkzaamheden
 >  Hijsen-Hijsbanden
Discussie >

Ik controleer de hijsbanden nooit op gebreken voordat ik ga hijsen

Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan gebruik van hijsbanden.

Vragen vooraf aan de hijs:

 • Is bekend wat er gehesen moet worden?
 • Is het gewicht van de last bekend?
 • Zijn de afmetingen van de last bekend?
 • Zijn de juiste hijsmiddelen in goede staat beschikbaar?
Risico's >
 • De last valt uit de kraan
 • De last is moeilijk onder controle te houden met als gevolg:
  • gevaar van beknelling
  • stoten tegen objecten zoals bijvoorbeeld steigers e.d.
Maatregelen >

Aanwijzigingen voor het gebruik:

• Lees de gebruiksaanwijzing en gebruiksvoorwaarden
• Kijk op het label naar de WLL (veilige werkbelasting )
• controleer de hijsband op:

 1. Verontreiniging
 2. Verkleuring
 3. Beschadigingen of slijtage
 4. Insnijdingen of beschadigingen van de buitenhoes
 5. Gaten
 6. Losse stiksels

Let op de volgende punten:

 • Overlast de hijsbanden niet
 • Voorkom slagen
 • Knopen in de hijsbanden zijn verboden
 • Vermijd contact tussen hijsbanden en scherpe kanten van de last
 • Niet met de last over de grond slepen

 Vernietig afgekeurde hijsbanden.

Er zijn hijsbanden die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik. In het algemeen wordt de kleur wit gebruikt en/of staat er de naam van de leverancier op. De factor 5 duidt op eenmalig gebruik. Gebruik nooit eenmalige hijsbanden voor andere lasten!

WLL =  de maximale belasting van de hijsband 1000kg

Materiaal Polyester

Lengte 6 meter

Veiligheidsfactor die aangeeft of de hijsband voor eenmalig (5:1) of meermalig gebruik is (7:1)


Serienummer en datum


Norm
De hijsband voldoet aan de Europese normen (NEN-EN-1492-1/2)

CE markering

1 ton
2 ton
3 ton
4 ton
5 ton
6 ton
8 ton
10 ton
Diagonalen strop
Label hijsband