02 Inrichting Arbeidsplaatsen
 >  Zaagloods
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Bij ons in de zaagloods is de handleiding van de tafelcirkelzaagmachine aanwezig
 • In onze zaagloods zijn alle voorzieningen getroffen die in een standaard zaagloods noodzakelijk zijn
Introductie

Binnen Heijmans zijn in de afgelopen jaren verschillende onveilige situaties opgetreden met zaagloodsen en zaagwerkplekken. Er zijn in het verleden meerdere incidenten geweest waarbij een persoon een vinger mist door het niet goed gebruiken van een cirkelzaagmachine. Verder ligt er vaak veel resthout en ander afval op de vloer wat al meerdere malen tot struikelen heeft geleid. Door te leren van ongevallen worden gevaren en risico’s geminimaliseerd.

Een zaagplek in de bouw vergt extra aandacht (toezicht) Onbevoegden maken er vaak gebruik van maar het houtafval en het stof niet wordt opgeruimd. Elke zaagplek in de bouw vergt extra aandacht (toezicht). Iedereen (ook onbevoegden?!) maken er vaak gebruik van en er veel afval en stof achterblijft.

Er zijn verschillende zaagloodsen binnen Heijmans

 • Zaagloods (nishut) 
 • Zaagloods tussen twee zeecontainers in
 • Losse zeecontainer units
 • Zaagwerkplek (dit zijn werkplekken waar gezaagd wordt op een andere plek dan een echte zaagloods het kan bijvoorbeeld op een bepaalde verdieping op een bouw zijn).
Inrichting zaagloods
Inrichting zaagloods
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Langdurige blootstelling aan houtstof kan leiden tot:

 • Last van kuchen of hoesten
 • Verstopt raken van longblaasjes
 • Astma
 • Neus- en longkanker

Snijden

 • Door afleiding
 • Door verkeerd materiaal te zagen
 • Door geen gebruik te maken van duwhout

Struikelen

 • Door het niet schoon houden van de zaagwerkplek
 • Door kabels die op de werkvloer liggen
Maatregelen > Wat moet je doen?

Standaardisatie van zaagloodsen

 • Meet houtstofconcentratie alleen als er zichtbaar stof aanwezig is. Dit kan gebeuren als de afzuigapparatuur niet of onvoldoende werkt.
 • Verplichte aanwezigheid stofzuiger
 • Zaagloods verantwoordelijke aanstellen
 • Afvalbakken plaatsen in zaagloods
 • Alarmkaart moet aanwezig zijn in de zaaglood
 • Laat onbevoegden, zonder instructie, nooit zagen!

Orde en netheid

 • Waarschuwingsposter''Afval opruimen''ophangen
 • Filter laten schoonmaken op wasplaats HMB
 • Filter op tijd uitkloppen,uitzuigen en vervangen

Snijden

 • Gebruik de zaagmachine op de juistre wijze (zie link onder tips).

Bewustzijn en gedrag

 • Spreek collega's aan op onveilig gedrag.
Tips > Voor meer informatie

https://www.geenongevallen.nl/toolbox/cirkelzaagmachine.html

http://www.abomafoon.nl/Bryx/File/upload/foon8/Abomafoon%208.20.pdf#search=%22houtstof%22

http://www.abomafoon.nl/upload/foon7/Abomafoon%207.11.pdf