02 Inrichting Arbeidsplaatsen
 >  Looproutes vrijhouden
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Wat loopt goed op ons project en wat kan beter? Denk aan de toegang tot de werkplek, loopbruggen, opslagruimte en trappen.
  • De materialen, die op de bouwplaats liggen hebben wij deze ook direct nodig?
  • Kun je deze situatie verbeteren door materialen beter op te slaan?
Looproutes vrijhouden


De wapening ligt op de looproute “geparkeerd”.

Gelet op de aanwezige centerpen is de kans op letsel aanwezig.  Advies:  Verplaats de wapening zodat er meer ruimte is om te lopen naast het bekistingselement. Actie: De wapening is direct door de uitvoerder verplaatst om de kans op letsel door de aanwezige centerpennen te verminderen.

Er ligt veel materiaal opgeslagen op de looproute en op de werkplek van de timmerlieden.

Die obstakels veroorzaken val- en struikelgevaar

Ter plaatse van de ingang van het pand is het kruipluik niet voldoende afgedekt/dichtgelegd. Het risico is aanwezig dat je in het kruipluik stapt.

Actie:  Werknemer onderneemt direct actie en laat het kruipluik beter afdekken/dichtleggen.