06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Veilig vervoer gascilinders
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik controleer vóór het laden altijd of de afsluiters van de cilinders goed gesloten zijn
 • Ik controleer dat cilinders zijn vastgezet
Introductie

 Gas-wordt gebruikt voor de brandstofvoorziening van materieel en bij lassen en snijden (Co2/ autogeen). Bij vervoer, kan door morsen of lekkage een explosief of brandgevaarlijk mengsel ontstaan.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Explosiegevaar of brand
 • Overschrijding toegestane hoeveelheid kilogram
 • Beschadiging van cilinder afsluiting
 • Ophoping van gasdampen in laadruimte
 • Uitstroom van restgas uit slangen
 • Onsteking door sigaret of open vuur
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Tijdens laden en lossen NIET roken in of in nabijheid van bus of aanhangwagen
 • Personen en gasflessen in aparte ruimte
 • Zorg voor ventilatie in laadruimte
 • Plaats gasflessen altijd rechtop,geborgd tegen omvallen
 • Controleer of de afsluiters gesloten zijn
 • Koppel slangen tijdig los in de openlucht
Tips > Voor meer informatie


Brandbaar gas. Gevaar voor explosie.
Oxidrend gas. Verhoogt het brandgevaar.
Innert gas.Verstikkingsgevaar.
Giftig gas. Gevaar voor vergiftiging.
Corrosief gas. Kans op chemisch verbranden.