06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Legionella
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik drink als ik erge dorst heb weleens uit een waterslang op de bouwplaats.
 • Ik spoel nooit de waterslang door bij warm weer.
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de legionella bacterie.

Legionella is een verzamelnaam voor een aantal groepen bacteriën. Je kunt besmet raken door een legionella bacterie. We gaan in deze toolbox eens kijken hoe je legionella besmetting kunt voorkomen. De bacterie komt voor in:

 • rivieren en meren
 • warm, langzaam stromend of stilstaand water, en
 • vochtige grond

De groei van de legionella bacterie is alleen mogelijk onder gunstige omstandigheden zoals,

 • bij een goede watertemperatuur
 • op een goede voedingsbodem (bijvoorbeeld in bezinksel van een boiler of in het toiletreservoir) en
 • bij stilstaand water
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Besmetting door het inademen van besmette nevel

De besmette nevel kan zo klein zijn dat ze diep in de longen kan doordringen. Een ontsteking verwoest dan het longweefsel.

Hieronder volgen een aantal situaties waarbij je besmet kunt raken met de bacterie:

 • waterslangen en leidingen
 • sprinklerinstallaties
 • airconditionings
 • douches
 • zonneboilers
 • fonteinen
 • koel(water)torens

De tijd tussen besmetting en de eerste ziekteverschijnselen varieert van 2 tot 19 dagen.

Ziekteverschijnselen

Veteranenziekte

 • De ziekte begint met snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, gebrek aan eetlust en een ziek gevoel. Daarna volgt een longontsteking. Andere verschijnselen zijn hoesten, kortademigheid en last van braken en diarree
 • De ziekte is goed te behandelen met de juiste antibiotica
 • Als de ziekte niet goed of niet op tijd wordt behandeld, dan bestaat de kans dat je overlijdt

Legionellagriep

 • De legionellagriep is een lichtere infectie dan de veteranenziekte
 • Deze ziekte gaat doorgaans zonder behandeling na enkele dagen vanzelf over

Risicogroepen

 • Iedereen kan besmet worden met de legionella bacterie
Maatregelen > Wat moet je doen?

Preventieve maatregelen

 • Spoel de waterslangen door, voor gebruikt bji warm weer
 • Controleer de temperatuur van het leidingwater in warmwaterleidingen. Deze moet boven de 70 graden Celcius zijn
 • Controleer de temperatuur van koudewaterleidingen. Deze moet onder de 20 graden Celcius zijn
 • Zorg voor circulatie in het systeem
 • Reinig opslagtanks, boilers
 • Laat een monster nemen van het water (Dit kan alleen worden uitgevoerd door opgeleide laboranten)

Als besmetting van legionella is geconstateerd

 • Voorkom dat je de legionella inademt
 • Draag adembescherming met P3 filter. (De standaard mondkapjes FFP3 zijn niet voldoende!!)

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.