01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Veiligheidsladder
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Een hoog veiligheidsbewustzijn en een goede houding en gedrag voorkomen onveilige situaties en ongevallen.
 2. Werkplekinspecties zijn over een aantal jaren niet meer nodig.
Introductie


De veiligheidsladder is sinds 1 juli 2010 van start gegaan. Het is begonnen bij de door ProRail erkende spooraannemers, waar Heijmans er één van is. Per 15 juli 2015 is de veiligheidsladder beschikbaar voor alle bedrijven.

De laatste jaren wordt steeds duidellijk dat naast de veiligheidssystemen VCA en OHSAS, de factor mens van groot belang is voor de veilige uitvoering in de praktijk

Veiligheidsregels hebben we genoeg, maar om verder te komen en het ongevallencijfer verder te verlagen, moeten we ons nu focussen op houding en gedrag. Op dit moment is Heijmans Infra voor niveau 3 gecertificeerd. Uiteraard is het streven om hoger op de ladder te stijgen, naar trede 4 en uiteindelijk 5! 

In de periode juni tot en met juli zijn er auditdagen gereserveerd voor de Veiligheidsladder. Tijdens de audit wordt het veiligheidsbewustzijn gemeten door in gesprek te gaan met medewerkers in alle lagen van de organisatie.

Het zou best eens kunnen zijn dat je komende maand op het project een gesprek hebt met twee auditors van KIWA.

Deze toolbox is bedoeld jullie te informeren over wat we al hebben bereikt op het gebied van veilig werken. Dit kan je helpen voor het gesprek.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Risico's van bouwen in de 21ste eeuw:

 • Er wordt gewerkt in hoog tempo
 • In complexe omstandigheden
 • In een veranderende arbeidsmarkt en
 • met buitenlandse werknemers (taalbarriëre)
Maatregelen > Wat moet je doen?

De hierboven genoemde risico's vragen om meer dan alleen regels en systemen. Het gaat om de mens en daarbij spelen:

 • houding
 • gedrag
 • veiligheidsbewustzijn
 • bewust veilig werken

een belangrijke rol!

Hieronder een aantal voorbeelden die laten zien dat we druk bezig zijn met houding, gedrag, veilig bewustzijn en veilig handelen:

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)

 • Beoordeel het risico voordat je begint
 • Bedenk wat je moet doen om de risico’s weg te nemen en voer deze uit. Als je dat zelf niet kunt; roep dan de hulp van je leidinggevende in
 • Je gaat pas werken als je zeker weet dat je het veilig kan doen
 • Op het moment dat je vindt dat het niet veilig is, staak je je werkzaamheden

Elkaar aanspreken

 • We proberen elkaar scherp te houden in het werk door elkaar er op te wijzen veilig te werken.

Hoe vaker je elkaar aanspreekt, hoe veiliger het wordt en hoe beter en prettiger je werkt .

 • Wat we doen is ons steeds meer afvragen waarom we werkzaamheden op een bepaalde manier uitvoeren
 • Niet alleen om zelf veilig te werken, maar ook voor je collega die je door jouw risicovol gedrag in gevaar brengt
 • Ben je bereid je te laten aanspreken, open te staan voor positieve kritiek als een collega vindt dat je onveilig werkt

Veiligheidshandhavingsbeleid (rode en gele kaarten)

 • Onveilig gedrag wordt niet geaccepteerd
 • Medewerkers worden hierop aangesproken
 • Je leidinggevende kan een gele of rode kaart uitreiken mocht aanspreken niet tot verbetering leiden
 • Het uitreiken van een kaart is geen doel op zich, maar moet als middel werken

Interactieve toolboxen: écht met elkaar praten over veiligheid

 • Houding en gedrag zijn onderwerpen van gesprek die elke keer terugkomen in de toolboxmeetings;
 • Het management neemt ook deel aan de toolboxmeetings

Werkplekinspecties / OOG- rondes

 • Management houdt ook werkplekinspecties en spreekt met de bouwplaatsmedewerkers over veilig werken. De aandacht gaat dan ook uit over hoe de werkzaamheden verlopen en of het anders en/of veiliger kan.

Ontwikkelingsgeprek

 • Op je houding en gedrag tijdens je werk word je tijdens je ontwikkelingsgesprek beoordeeld.
Tips > Voor meer informatie

Hoe staan we er nu voor?

Veilig werken begint “stoer” te worden.

 • Medewerkers hebben het lef om het werk stil te laten leggen als het niet veilig is. 
 • De cijfers laten zien dat er minder ongevallen hebben voorgedaan.
 • We melden steeds meer onveilige situaties via de GO! App.
 • Het GO! programma is bekend en er wordt veel meer over veiligheid gesproken.

Veiligheid verhogen:

 • Nieuwe aanwas GO! coaches zijn opgeleid
 • Scholingsdagen nieuwe stijl, waarbij GO! een terugkerend thema is
 • Toolboxen nieuwe stijl: Interactief
 • De Veiligheidsintroductiefilm van Heijmans is uitgerold en in gebruik
 • De Nationale Veiligheidsdag.