01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Veiligheidsbewustzijn
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Leg de volgende stellingen voor en vraag iedereen of zij het hiermee eens of oneens zijn (bijvoorbeeld door rode en groene kaartjes te gebruiken, helm op helm af):

 • Iemand die al jaren hetzelfde werk doet, zal altijd alle risico's bij zijn werk zien.
 • De uitvoerder moet zorgen dat onze werkplek veilig is, daar kan ik niks aan doen.
 • Iemand van kantoor zal de risico's op het werk nooit herkennen.
 • Een LMRA is nutteloos.

Voel je vrij om nog stellingen toe te voegen, een quizvraag te bedenken of foto's van eigen werk toe te voegen.

Introductie

Iedereen verdient een veilige werkplek, maar werken in de bouw brengt risico’s met zich mee. In 2016 was groot in het nieuws dat het aantal ongevallen in de bouwsector stijgend is. En er maar liefst 42 dodelijke ongevallen in de eerste helft van 2016 hebben plaatsgevonden in Nederland. Gelukkig herkennen we binnen Heijmans deze trend niet en neemt het aantal ongevallen bij ons juist af. Dat neemt niet weg dat we niet stil moeten blijven staan bij veiligheid, want veiligheid staat op 1!

Een veilige werkplek voor iedereen kunnen we alleen realiseren als we ons daar gezamenlijk voor inzetten. Iedereen moet daar zijn steentje aan bijdragen en zijn verantwoordelijkheid nemen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Veiligheidsbewustzijn is van levensbelang, maar waarom?

 • Je kan een blinde vlek krijgen voor onveilige situaties op je eigen werkplek
 • Gewenning aan onveilige situaties
 • Dat er nog nooit iets is gebeurd, wil niet zeggen dat het veilig is ("We doen het toch al jaren zo", "Er is toch nog nooit wat gebeurd"
 • Als veiligheidsissues niet worden teruggekoppeld aan de juiste persoon, kan deze er ook niks aan doen
 • We kijken alleen wat een ander kan doen om het werk veiliger te maken en niet wat we zelf kunnen doen
 • Door te haasten vergeten we de risico's te bekijken
 • Het kan zijn dat andermans werkzaamheden of de omgeving risico's mee brengt voor jou
Maatregelen > Wat moet je doen?

Heijmans Veiligheidsprogramma GO!

Misschien vanzelfsprekend, maar veiliger werken begint bij jezelf. Kijk dan ook wat je zelf bij kan dragen aan een veilige werkplek. Dat begint met het bewustzijn van de risico's die er zijn. Hiervoor doe je elke keer als je met je werkzaamheden start of herstart een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).


LMRA

Stap 1: Beoordeel het Risico!
Begin niet meteen met werken, maar bekijk eerst of er risico’s zijn.
Stap 2: Neem Maatregelen!
Bedenk wat je moet doen om de risico’s weg te nemen en voer deze maatregelen uit.
Stap 3: Start Werk!
Je kunt nu veilig werken.


Stel jezelf hierbij de volgende vragen:

 • Weet ik precies wat ik moet doen en kan ik het ook zo doen?
 • Heb ik een startwerkinstructie gehad waarbij de risico’s van mijn werkzaamheden zijn behandeld?
 • Weet ik wat de mogelijke gevaren zijn en hoe ik die kan voorkomen?
 • Weet ik wat ik nodig heb om het werk veilig uit te voeren en is dat ook beschikbaar (bijv. gereedschap, beschermings middelen)?
 • Zijn de omgevingsomstandig heden zodanig, dat ik mijn werkzaam­heden veilig kan uitvoeren.


IK GA PAS WERKEN ALS IK ZEKER WEET DAT IK HET VEILIG KAN DOEN!

In het VGWM handboek en in de GO! APP vind je onder de knop "LMRA" deze stappen, zodat je ze er altijd bij kan pakken. Neem in de LMRA altijd de meest voorkomende risico's mee, de BIG6. Deze 6 type ongevallen omvatten 80% van alle ongevallen binnen Heijmans. Kijk dus altijd in je LMRA of jij risico loopt op een van deze ongevallen.


BIG6:

1. Struikelen
2. Vallen van hoogte
3. Vallende voorwerpen
4. Klemraken
5. Stoten tegen dingen die uitsteken
6. Geraakt worden door rondvliegende deeltjes

Ook de BIG6 vind je in de GO! APP, onder "GO! informatie" of in je VGWM boekje.


De 6 GO! houding- en gedragsregels

Veiligheid is een gezamelijke verantwoordelijkheid. We kunnen namelijk alleen een veilige werkplek creeëren als we ons daar met z'n allen voor inzetten. Daarom hebben we zes houding- en gedragsregels opgesteld, we verwachten voor iedereen op ons werk (onderaannemer, directie, opdrachtgever, timmerman, service monteur, uitvoerder etc.) dat ze zich hieraan houden:


 • Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen en andermans veiligheid
 • Ik neem direct actie bij een onveilige situatie
 • Ik spreek mijn collega's aan op onveilig werken
 • Ik waardeer dat collega's mij aanspreken op onveilig werken
 • Ik meld onveilige situaties zodat collega's daarvan kunnen leren
 • Ik bespreek veiligheidsdilemma's met mijn leidinggevende


Of je nu werkt op een bouwplaats of op kantoor: houd je aan de zes houding- en gedragsregels. Deze houding- en gedragsregels kan je altijd terug vinden in de GO! APP, onder "GO! informatie" en in het VGWM handboekje.


En verder...

We verwachten van je dat je je houdt aan de regels. Veel kan je terug vinden in het VGWM handboek, waar voor de meest voorkomende werkzaamheden de belangrijkste risico's en maatregelen terug kan vinden. Indien nodig verwachten we dat je zelf actief op zoek gaat naar aanvullende informatie om veilig te kunnen werken. Hiervoor kun je altijd bij je collega's en leidinggevende terecht.


Realiseer je dat we elkaar nodig hebben om er een veilige werkplek van te maken en niet iedereen zich altijd bewust is van onveilige situaties. Help elkaar en waardeer het ook als anderen jou helpen om het werk veiliger te maken. Zo gaan we samen naar een veilige werkplek!