01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Orde en Netheid
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Dilemma:

Een collega van je laat regelmatig zijn gereedschap of materialen slingeren en ruimt deze na het werk vaak niet op. Hij krijgt hier wel eens opmerkingen over van de uitvoerder, maar trekt zich hier weinig van aan. Wat doe je?

  • Je doet niets. Het zijn tenslotte niet jouw spullen
  • Je ruimt zijn spullen en gebruikte materialen op. Een schone en veilige werkplek vind je belangrijk
  • Je meldt het bij de uitvoerder
  • Je zegt hier wat van tijdens een overleg waar iedereen bij is
Introductie

Het doel van deze toolboxmeeting is te komen tot opgeruimde werkplekken, waardoor deze:

  • veilig
  • prettig
  • overzichtelijk

worden.

Risico's op een ongeval worden hierdoor voorkomen.

Orde en Netheid zijn een onderdeel van ''Goed Vakmanschap''.

Rommel op het werk veroorzaakt irritatie en ongelukken. Opruimen is daarom geen verloren tijd, maar een eerste vereiste voor veilig werken.