01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Hoe ga je om met toezichthouders?
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

1 Ben jij weleens gehoord door een toezichthouder van I-SZW ?

Introductie

In deze toolbox besteden we aandacht aan hoe je met een toezichthouder/bijzondere opsporings ambtenaar (BOA) om moet gaan.

Toezichthouders zijn bijvoorbeeld de Inspecteur van ISZW (voorheen: arbeidsinpectie), Inspectie Leefomgeving en Transport(ILT) Milieuinspecteur, BOA(buitengewoon opsporingsambtenaar). Een toezichthouder/BOA heeft diverse bevoegdheden, waaronder het horen van personen zodra er sprake is van een mogelijk strafbaar feit. Toezichthouders zijn bevoegd om zonder afspraak een bedrijf of bouwplaats te bezoeken. Een toezichthouder zal zich legitimeren en het doel van zijn bezoek toelichten. De uitvoerder van de bouwplaats is verplicht medewerking te geven aan het bezoek.

Let op!

 • Meld bezoek van handhavers altijd direct intern bij het management en de Coördinator K&V van je businessunit;
 • Begeleidt de inspecteur tijdens zijn bezoek (doelstelling van de inspecteur is, net als bij Heijmans, voorkomen van incidenten en calamiteiten)
 • leg het bezoek vast in IRES als inspectie.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wie?

Een verkeerde handeling, zelfs onbewust en onbedoeld, kan ervoor zorgen dat een bedrijf aansprakelijk wordt gesteld. In sommige gevallen kan zelfs degene, die de overtreding heeft begaan of daaraan feitelijk leiding heeft gegeven, bestraft worden.

Wanneer?

Het overtreden van wet- en regelgeving kan leiden tot strafvervolging of stillegging van het werk. Het is daarbij niet persé van belang of het opzettelijk gebeurt. Het is dus belangrijk dat je je bewust bent van de wet- en regelgeving.

Welke gevallen?

De gevallen, die kunnen leiden tot strafvervolging doen zich in allerlei situaties voor. De meest bekende gevallen zijn milieu-, economische en arbeidsomstandigheden delicten, zoals het:

 • kappen van bomen, waar een verblijfplaats in zit. Let op persoonlijke aansprakelijkheid!
 • werken in en nabij een beschermd natuurgebied, zonder toestemming
 • lozen van stoffen, waardoor de bodem/water wordt vervuild
 • veroorzaken van veel geluid, stof en trillingen, waardoor hinder en/of schade ontstaat
 • zonder vergunning, zonder aandacht te hebben voor de omgeving
 • slopen van een bouwwerk, waarbij asbest niet op de juiste manier gesaneerd wordt
 • werken op een bouwplaats, waar het dragen van de pbm’s niet wordt opgevolgd.


Maatregelen > Wat moet je doen?

Vuistregels: (Ver)horen door BOA

 1. Voorkom dat je alleen wordt gehoord
 2. Schakel een leidinggevende/K&V-Coördinator in om bij het gesprek aanwezig te zijn
 3. Als er geen derde bij mag zijn: vraag dan of je iemand mag bellen voor overleg
 4. Zorg ervoor dat het verhoor plaatsvindt in een ruimte waar geen losse papieren rondslingeren (je wilt niet dat extra zaken worden bekeken als jij even de kamer uit moet).
 5. Als je ook geen overleg mag hebben, vraag dan in wat voor hoedanigheid men je wilt horen:
 • Als verdachte , of als persoon die in dienst is (als verdachte heb je zwijgrecht)
 • Als getuige (heb je geen zwijgrecht)5.

Indien toch gehoord:

 1. Geef antwoord op de vraag en wees (behoudens noodzaak, zie 3 hier onder ) niet uitvoeriger dan strikt noodzakelijk
 2. Houd je aan de feiten, geef zo min mogelijk je mening
 3. Licht alleen zaken toe als dit noodzakelijk is voor een volledig antwoord
 4. Wat je niet weet, weet je niet; ’misschien’ vragen kun je niet beantwoorden. Beantwoord vragen als: zou het zo kunnen zijn dat… pertinent met: “dat weet ik niet/ daar kan ik geen antwoord op geven” of iets dergelijks.
 5. Lieg niet; zwijg als je zaken niet wilt zeggen of geef aan dat je vragen niet wilt of kunt beantwoorden.
 6. Vertel zeker niets meer dan je wilt vertellen.

Straffen, maatregelen en consequenties

 • Indien het Openbaar Ministerie constateert dat er sprake is van een strafbaar feit, kan hier uiteindelijk een veroordeling met straf op volgen, waaronder oplegging van een boete en/of persoonlijke vervolging. Vanuit het bestuursrecht kunnen, naast het stilleggen van het werk, de instrumenten last onder bestuursdwang, last onder dwangsom of bestuurlijke boete worden ingezet.
Tips > Voor meer informatie

Hier heb je ruimte voor meer informatie

Bij het uitvoeren werkzaamheden doe je altijd een check:

 • Werk ik bij het uitvoeren van deze werkzaamheden volgens de (afgesproken) regels?

Is het uitvoeren van deze werkzaamheden veilig?

 • Nee? Dan direct overleggen met je leidinggevende!
 • Ja? Succes met de werkzaamheden