01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Orde en Netheid
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Dilemma:

Een collega van je laat regelmatig zijn gereedschap of materialen slingeren en ruimt deze na het werk vaak niet op. Hij krijgt hier wel eens opmerkingen over van de uitvoerder, maar trekt zich hier weinig van aan. Wat doe je?

 • Je bespreekt het met de collega
 • Je doet niets .het zijn tenslotte niet jouw spullen
 • Je ruimt zijn spullen en gebruikte materialen op. Een schone en veilige werkplek vind je belangrijk
 • Je meldt het bij de uitvoerder
 • Je zegt hier wat van tijdens een overleg waar iedereen bij is
Introductie

Één blik op een werkgebied zegt alles over de houding op een project ten aanzien van veiligheid. Personeel, dat serieus met veiligheid bezig is, houdt het werkgebied schoon en netjes. Dit omdat zij weten dat dat dit een beproefde methode is om ongevallen te voorkomen.

Het doel van deze toolboxmeeting is komen tot een opgeruimde werkplekken, waardoor:

 • 90% van de (bijna)ongevallen en/of onveilige situaties voorkomen kan worden
 • de algemene veiligheid verhoogt wordt
 • het moraal van de medewerkers verhoogt wordt
 • bij calamiteiten kunnen hulpdiensten hun werk beter / sneller doen
 • er prettig en overzichtelijk gewerkt kan worden en dit lijdt tot een beter eindresultaat.
 • voorkomt onnodige beschadiging aan materiaal

Het opruimen kost in eerste instantie veel tijd maar dit verdient zich uiteindelijk terug in meer productiviteit en vooral zorgt het voor minder ongevallen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Als de werkplek niet opgeruimd is zijn dit de risico's:

 • Uitglijden
 • Stoten tegen
 • Struikelen
 • Vallen
 • Spijkertrappen
 • "Zoekraken" gereedschap
 • Achter haken