01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Gezonde werktijden
Introductie

Bespreek de volgende stellingen:

 1. Ik werk het liefst zoveel mogelijk
 2. Ik werk soms meer dan 60 uur in de week / ik werk vaak meer dan 12 uur op een dag
 3. Ik vind dat ik gezond en veilig werk

Het is belangrijk dat iedereen gezond en veilig werkt. Dat betekent ook:

 • Genoeg rust/ontspanning in jouw werkweek
 • Niet teveel uren achter elkaar werken
 • Niet teveel dagen achter elkaar werken

Een hoger inkomen op korte termijn is leuk, ziek zijn op latere leeftijd kost je meer. Houd hiermee rekening.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Als we ons niet houden aan gezonde werktijden dan leidt dat tot:

 • Fysieke klachten
 • Op eerdere leeftijd moeten stoppen met werken
 • Burn-out verschijnselen;
 • problemen in je privéleven;
 • meer fouten in het werk en dus meer klachten van Opdrachtgever;
 • minder alertheid en dus kans op ongevallen;

kortom, allemaal niet echt positief.

Gezonde werktijden kan leiden tot minder inkomen op korte termijn maar levert zoveel moois op op lange termijn.

Maatregelen > Wat doet Heijmans?

Binnen Heijmans is veel aandacht voor vitaliteit. We willen een zo gezond en veilig mogelijke omgeving creëren.

 • De planning van onze werkzaamheden passen we aan;
 • In onze scholingsdagen is aandacht voor gezond werken;
 • we zijn in gesprek met medewerkers om oplossingen te bedenken en hierover te praten;
 • we stellen duidelijke regels op over wat werktijd is;
 • We houden rekening met reistijd. Voor diverse collega's is reistijd werktijd!
 • We plannen overnachtingen om reistijd te voorkomen en hiermee ook ongelukken;
 • Bij het goedkeuren van de uren in Muis letten we ook op gezonde werktijden. Bij afwijkingen gaan we met elkaar in gesprek.
Maatregelen > Wat moet jij doen?

We vragen van jou om:

 • je werktijden gezond te houden. Probeer in ieder geval om maximaal 12 uur per dag te werken en minimaal 8 uur rust te houden tussen je werktijden;
 • Zorg voor voldoende rust zodat je weer met nieuwe energie begint aan iedere dag;
 • Spreek elkaar aan op gezonde werktijden en gezond werken.


Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Wat kunnen we anders doen aan gezonde werktijden?
 • Wat heb je nodig om te werken met gezonde werktijden?
 • Welke afspraken maken jullie?
Tips > Voor meer informatie

Kijk voor de specifieke eisen van de arbeidstijden in de toolbox die hiervoor is